Ekskluzywna metoda pod polskie strzechy

Laureat
5. edycja

Kaznów Kolonia 26, woj. lubelskie

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie

Przyznano: 35000 zł

Głosy: 3407

W tym głosy z crowdfundingu: 12

Jesteśmy mali, ale imamy się rzeczy wielkich! Robimy to zawsze z ogromnym zaangażowaniem i przekonaniem, że jeżeli wspólnie podołamy kolejnemu wyzwaniu, to życie w naszej małej społeczności będzie lepsze. Chcemy budzić w naszych dzieciach poczucie przynależności, wspólnoty i odpowiedzialności za to, co najbliższe, za to, na co realnie mamy wpływ. Nie szczędzimy czasu i energii dla naszych uczniów. Wspólnymi siłami udało się nam pozyskać boisko sportowe od "Śnieżki", place zabaw od "Nivea" i "Społem", tablice interaktywne do każdej klasy. Marzy nam się teraz wyposażenie sali w pomoce montessoriańskie od "Fundacji Aviva".

Demografia i ekonomia zmusiły nas jakiś czas temu do łączenia klas i realizowania różnych treści programowych podczas jednej lekcji. Nauczyciele od początku zaistniałej sytuacji rozdzielali godziny pracując społecznie, ale cały czas szukali również innych, bardziej cywilizowanych rozwiązań, które pomogłyby zniwelować ujemne skutki takiego stanu rzeczy. Nie chodziło absolutnie o więcej godzin dla nauczycieli, tylko o lepsze warunki rozwoju dzieci. Po latach poszukiwań i analiz zdecydowaliśmy się na metodę Marii Montessori- której jednym z założeń jest celowe łączenie roczników. Przy świadomym zaangażowaniu pedagogów metoda pozwala przekuć tą pozorną niedogodność w wielką korzyść dla dzieci. Czworo nauczycieli z naszego 7- osobowego grona ukończyło studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Marii Montessori i od września 2016 roku uruchomiliśmy niezwykły, jedyny taki w naszym powiecie i jeden z nielicznych w kraju, publiczny, nieodpłatny oddział przedszkolny - Akademię Montessori. Aby można było wdrożyć tę metodę, cała społeczność szkoły zaangażowała się w pozyskanie montessoriańskich pomocy dydaktycznych, które odgrywają tutaj kluczową rolę. Nie są one tanie, ale warte są swojej ceny. Są to proste, piękne przedmioty, które uczą dzieci: celowości działania, logicznego myślenia, estetyki i przede wszystkim pociągają do eksperymentowania. Pomoce te są kluczem do świata, zawsze prowadzą dziecko od konkretu do abstrakcji, od zagadnień łatwiejszych do trudniejszych, umożliwiają dziecku samokontrolę. Pomoce te znajdują się na dostępnych dla każdego dziecka odkrytych półkach i zawsze są do jego dyspozycji.

Chcemy, aby nasze wiejskie, niezamożne dzieci miały rzeczywiście równy start z uczniami z dużych, bogatych środowisk, aby ta ekskluzywna metoda, popularna na zachodzie Europy i w dużych polskich miastach stała się popularna również w mniejszych środowiskach. Nasi uczniowie nie korzystają z zajęć dodatkowych poza szkołą, nie biorą korepetycji, na wiele rzeczy po prostu ich nie stać. Czujemy za nie odpowiedzialność. czujemy odpowiedzialność za przyszłość naszego środowiska.

Przekonani o ogromnej wartości tej metody i chcąc zachować spójność w procesie wychowawczo - dydaktycznym, pragniemy uruchomić od 1 września 2017 roku oddział Montessori na poziomie klas I-III tj. uczniowie w wieku 7-10 lat. W tym celu potrzebujemy środków finansowych w wysokości 37 000zł na wyposażenie sali w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w której będą odbywały się zajęcia. Jest to jednorazowy wydatek, obniżający znacząco koszty bieżącego funkcjonowania szkoły, umożliwiający dalszy jej rozwój, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych. Zakupione pomoce służyć będą kolejnym rocznikom, a być może nawet kolejnym pokoleniom kaznowiaków. Wierzymy, że sukces naszej inicjatywy stanie się szansą dla małych, znikających z mapy Polski, wiejskich szkół.

Mamy energię i wierzymy w to co robimy, posiadamy zafascynowanych oraz przygotowanych do pracy tą metodą nauczycieli, wspierają nas rodzice naszych uczniów, kibicują pracownicy naukowi UMCS skupieni w Polskim Stowarzyszeniu Montessori. Dysponujemy wynikami z ewaluacji z funkcjonującego od września oddziału przedszkolnego, które dają nam przekonanie o słuszności wybranej koncepcji. Mamy pięknie żywy materiał, który potrzebuje naszego wsparcia. Jesteśmy o tym szczerze przekonani, że przyszłość tych dzieci w dużej mierze leży w naszych rękach. Brakuje nam jedynie funduszy. Liczymy na wsparcie naszej inicjatywy.
Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK