„Damy radę? TAK, damy radę!”

Dodatkowy grant
5. edycja

Żary, woj. lubuskie

Fundacja Pomocy Dzieciom "SI-gma"

Dodatkowy grant: 5298.29 zł

Głosy: 2305

W tym głosy z crowdfundingu: 938

„Damy radę?TAK, damy radę!”
Projekt „Damy radę? TAK, damy radę !” to inicjatywa Fundacji Pomocy Dzieciom „SI-gma” z miejscowości Żary w województwie lubuskim mająca na celu utworzenie i doposażenie Sali do rehabilitacji Integracji Sensorycznej SI dla dzieci z terenu powiatów żarskiego
i żagańskiego.

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” jest organizacją, której głównym celem jest kompleksowe wsparcie dzieci z różnorodnymi deficytami rozwojowymi i ich rodzin poprzez szeroki dostęp do prawidłowej diagnozy oraz specjalistycznej rehabilitacji i terapii.
Naszym marzeniem do którego realizacji sukcesywnie dążymy jest utworzenie PIERWSZEGO Specjalistycznego Przedszkola Integracyjno – Terapeutycznego „Orzeszek” dla dzieci ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi - obecnie w promieniu 50 km od Żar nie istnieje tego typu specjalistyczna placówka.

Grecka litera SIGMA w naszym logo i nazwie ma dwojakie znaczenie – SIGMA jako suma kompleksowych działań na rzecz dzieci – od prawidłowej diagnozy poprzez profesjonalną
i dostosowaną do potrzeb rehabilitację zapewnianą przez najlepszych specjalistów oraz szkolenia i podnoszenie kwalifikacji opiekuńczych rodziców, po końcowy sukces czyli możliwie najwyższe usprawnienie dzieci, ich funkcjonowania i samodzielności. SI-gma
w nazwie symbolizuję jedną z najważniejszych metod rehabilitacji integracji sensorycznej SI, której dotyczy nasz wniosek o dotację na wyposażenie sali do jej prowadzenia.

Mamy odpowiednią wiedzę, ogromny zapał, najlepszych specjalistów i dzięki uprzejmości władz miasta 400 m2 budynek z dogodną lokalizacją i łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych, który powoli ale systematycznie adoptujemy. Brakuje nam tylko specjalistycznego zaplecza technicznego. Zakup wyposażenia do Sali Terapii Sensorycznej SI przekracza możliwości finansowe Fundacji i w grancie z fundacji Aviva upatrujemy swojej szansy na jego zakup.
Dlaczego właśnie sala SI? – Mówiąc w skrócie, integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, a „dobre” zachowanie pojawia się w sposób naturalny. Integracja sensoryczna wpływa także na rozwój dziecka, zdolność do nauki i samoocenę. W przypadku dzieci niepełnosprawnych terapia integracji sensorycznej stanowi podstawę dalszej rehabilitacji
i terapii.

Sala terapii integracji sensorycznej SI to specjalnie przygotowana sala, w naszych planach o powierzchni 40 m2, wyposażona w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń m.in. różnego typu huśtawki, równoważnie, ścieżki sensoryczne (o różnej fakturze i strukturze), piłki i wałki do masażu, maty ćwiczeniowe i obciążeniowe, klocki i worki sensoryczne. Zakres wyposażenia dobieramy w oparciu o doświadczenie najlepszych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce oraz wiedzę specjalistów – terapeutów. Każda złotówka będzie wydana w sposób przemyślany i adekwatny do potrzeb dzieci. Jeżeli uda nam się pozyskać dotację z Fundacji Aviva to całą kwotę (35 000 zł ) przeznaczymy na zakup i montaż wyposażenia. Drobne prace remontowe w sali wykonamy dzięki pomocy przyjaciół Fundacji (wolontariuszy m.in. młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach).
Z Sali SI korzystać będą dzieci w wieku 0 -13 lat, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe wymagają specjalistycznego wsparcia. Terapia integracji sensorycznej kierowana będzie w szczególności do dzieci:
- niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo (z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, z zespołem Downa, zespołem Aspergera, z uszkodzeniami narządów słuchu, wzroku);
- z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami wychowawczymi;
- innymi niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami wymagającymi wsparcia.
- dzieci w normie rozwojowej ze specyficznymi zaburzeniami w obszarze integracji sensorycznej.
W przyszłości Sala terapii SI będzie jednym z elementów kompleksowego wsparcia rehabilitacyjnego i terapeutycznego dzieci uczęszczających do naszego specjalistycznego przedszkola oraz funkcjonującego przy nim Ośrodka Diagnostyczno – Terapeutycznego.

Państwa głosy zadecydują o tym czy powstanie w Żarach pierwsza w pełni wyposażana sala terapeutyczna, a dzieci z powiatów żarskiego i żagańskiego oraz ich rodzice będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc w rehabilitacji i terapii tym samym zyskają szansę na lepsze funkcjonowanie, dalszy rozwój oraz, w miarę możliwości, samodzielność!
Prosimy o Państwa głosy bo dzięki WAM - „DAMY RADĘ!”
Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK