Tu jest moje miejsce - TU jest mój dom - stwórzmy TU razem wspólny KĄT

Laureat
3. edycja

Miłoradz, woj. pomorskie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu

Wnioskowana kwota: 20000 zł

Kto za tym stoi:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu, który działa na rzecz lokalnej społeczności. Tworzona jest w nim szeroka oferta zajęć i wydarzeń, dzięki której każdy mieszkaniec gminy, bez względu na wiek, może znaleźć coś dla siebie. Organizowane są imprezy plenerowe, wyjazdy dla różnych grup wiekowych oraz sekcje zainteresowań.
  • Marcin Szesza - od 2015 roku jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłoradzu. To młody i ambitny człowiek, który zaraża optymizmem i profesjonalizmem swoich współpracowników. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, a cel jaki przed sobą stawia zawsze realizuje. Wyznaje zasadę, że albo robimy coś bardzo dobrze, albo wcale.
  • Anna Celiowska-Nietrzebka - jest koordynatorem ds. programowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłoradzu. Pełna pasji i determinacji do działań przekładających się na jakość życia mieszkańców. Od wielu lat działa społecznie na rzecz mieszkańców Gminy Miłoradz, a od 2014 roku jest jej radną. Z upartością i ogromnym zaangażowaniem osiąga zamierzone cele, co przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności - tak było również w przypadku zgłoszenia do konkursu Fundacji Aviva.

Skąd pomysł:

W Miłoradzu funkcjonuje 6 świetlic wiejskich, które są w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ze względu na dotychczasową politykę władz samorządowych oraz bierność dyrekcji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, większość z nich była w fatalnym stanie technicznym. Świetlice w Mątowach Wielkich i Bystrzu wymagały natychmiastowego remontu oraz dostosowania do obecnie panujących standardów. Sprzęt jaki się w nich znajdował nadawał się jedynie do "kasacji". Pracownicy GOKiS w pełni wykorzystali swoje umiejętności do tego, aby stworzyć miejsce odpowiednie dla lokalnych społeczności. Niestety, warunki w których przyszło im pracować bardzo to ograniczały. Zrodziła się potrzeba zmiany dotychczasowej sytuacji, a także niezbędnej modernizacji przestrzeni, z której każdego dnia mogliby korzystać mieszkańcy. Ze względu na złe warunki sanitarne oraz ubogą ofertę kulturalną, mieszkańcy postrzegali jednostkę jaką mało efektywną i bez możliwości rozwoju.

„Świetlice oprócz tego, że stanowią miejsce spotkań i przeprowadzania zajęć edukacyjnych, służą również mieszkańcom do organizacji imprez okolicznościowych w gronie rodziny i przyjaciół.”

Tak postępowały prace:

Najpierw wybrano miejsca, które najpilniej wymagały remontu oraz doposażenia. W świetlicy sołectwa Mątowy Wielkie powstała nowa sala komputerowa i odremontowana została sala główna. W Bystrzu kapitalny remont przeszła cała świetlica - łącznie z montażem i doposażeniem nowej kuchni. Następnie zakupiono sprzęt multimedialny, z którego teraz z ogromną radością korzystają nie tylko dzieci. Wygrana w konkursie Fundacji Aviva stała się impulsem do wsparcia ze strony różnych środowisk. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy i dyrektora GOKIS udało się pozyskać sponsorów i zdobyć dofinansowanie na remont dachu świetlicy wiejskiej w Bystrzu i doposażenie przez lokalny samorząd kuchni w świetlicy w Mątowach Wielkich.

A tak jest teraz:

„Wartość prac dodatkowych, które udało nam się przeprowadzić równolegle, w celu dopełnienia działań objętych dofinansowaniem z konkursu „To dla mnie ważne”, to około 50 000 zł otych. Obie świetlice prezentują się bardzo ładnie i przyciągają dzieci, młodzież i dorosłych.”

Następna