Uśmiechem dzieci klikane

Laureat
3. edycja

Pińczów, woj. świętokrzyskie

Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie

Wnioskowana kwota: 12000 zł

Kto za tym stoi:

Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie. To miejsce, gdzie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oprócz nauki, mają możliwość rozwijania zainteresowań, samodzielności, poznawania świata oraz wyrażania swoich potrzeb.
  • Marcin Kasprzyk – jest nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie. Lubi spokój, unika konfliktów i jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś dobrego. Z chęcią przekonuje innych do fantastycznych pomysłów i ich realizacji. Jeśli zaistnieje potrzeba, to potrafi walczyć o swoje racje. Ma w sobie wielką siłę, której dowodem jest sukces projektu „Uśmiechem dzieci klikane” w 3. edycji konkursu Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”.

Skąd pomysł:

Doświadczenie pokazuje, że dzieci niepełnosprawne, w tym także upośledzone umysłowo, bardzo chętnie korzystają z możliwości dostępu do komputera. Szybko opanowują zasady prezentowanych programów i z dużym zaangażowaniem pokonują kolejne stopnie wtajemniczenia. Niewątpliwym walorem komputera jest jego atrakcyjność dla ucznia, która wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, a także pobudza aktywność. W placówce w Pińczowie znajdowała się pracownia komputerowa, ale niestety wyposażona była w stary, zużyty i wadliwy sprzęt. Praca w takich warunkach zniechęcała dzieci do poszukiwania, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a często uniemożliwiała korzystanie z ciekawych programów i aplikacji. Marzeniem wychowanków Ośrodka było utworzenie pracowni wyposażonej w nowoczesne zestawy komputerowe i tablicę multimedialną. Udział w 3. edycji konkursu organizowanego przez Fundację Aviva potraktowali jako wielką szansę na zmianę.

A tak jest teraz:

Dzięki uzyskanej dotacji stworzono nowoczesną pracownię informatyczną, wyposażoną w 5 stanowisk komputerowych i tablicę multimedialną. Dzieci zyskały miejsce do nauki, zabawy i rozwijania swoich mocnych stron. Dzięki temu proces ich rewalidacji, wsparty techniką komputerową, przebiega szybciej i efektywniej. Komputer pomaga w nauce czytania, pisania, liczenia, ułatwia komunikację dzieciom z zaburzeniami mowy, pozwala na ciekawe spędzanie czasu wolnego i daje poczucie sukcesu. „Uśmiechnięte kliki sprawiły, że pomimo ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, świat stał się bliższy i piękniejszych dla naszych podopiecznych.”

Poprzednia Następna