Usprawnianie Przez Pluskanie W Cieszynie

Laureat
3. edycja

Cieszyn, woj. śląskie

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"

Wnioskowana kwota: 29000 zł

Kto za tym stoi:

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „NASZE DZIECI”, działające przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Istnieje od maja 2008 roku, a jego działalność jest ukierunkowana na wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz na działalność na rzecz w/w placówki oświatowej. Członkowie Stowarzyszenia podejmują wiele niecodziennych i efektywnych działań, wkładając w nie wiele serca, uwagi i zaangażowania. Stworzyli miejsce szczególne i wyjątkowe, w którym dziecko postrzegane jest jako niepowtarzalna całość, z poszanowaniem jego potrzeb i indywidualnego tempa rozwoju.
  • Anna Woźniak - jest Prezesem Stowarzyszenia, nauczycielką Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych
  • Anna Zabłocka – jest Członkiem Stowarzyszenia, nauczycielką Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych
  • Brygida Kuter - Wiceprezes Stowarzyszenia
  • Agnieszka Kozieł - Dyrektor ZPSWR w Cieszynie, Członek Stowarzyszenia
  • Małgorzata Niedoba - Wicedyrektor ZPSWR w Cieszynie, Członek Stowarzyszenia
  • Małgorzata Adamczyk - Wicedyrektor ZPSWR w Cieszynie, Członek Komisji Rewizyjnej
  • Jolanta Urbaniec-Mołek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Skąd pomysł:

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie od lat trwa walka o to, aby podopiecznym stworzyć drugi dom oraz zapewnić edukację i rehabilitację na jak najwyższym poziomie i w jak najbardziej atrakcyjnej formie. Placówka dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami, jak np. Sala Doświadczania Świata, pracownia muzykoterapii, choreoterapii, arteterapii i wiele innych. Brakowało pracowni hydroterapii, która jest bardzo przyjemną i skuteczną formą terapii. „Naszym marzeniem było stworzenie pracowni hydroterapii, gdyż jest to bardzo przyjemna, ale i niezmiernie efektywna forma terapii. Postawiliśmy więc na Usprawnianie przez pluskanie.”

„Chcemy, możemy, działamy, bo nasza praca, to przede wszystkim nasza wielka pasja, w którą wkładamy zaangażowanie i serce.”

Tak postępowały prace:

Na początku dokonano adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na pracownię hydroterapeutyczną, które było w stanie surowym. Środki na ten cel przeznaczyło Starostwa Powiatowe. W trakcie trwania prac remontowych wybrany został sprzęt do wyposażenia sali. Dokonano zakupu dwóch specjalistycznych wanien do hydromasażu oraz wirówki do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa. Po zakończeniu prac, dokonano montażu wanien. Po uroczystym otwarciu rozpoczęto WIELKIE PLUSKANIE.

Poprzednia Następna