Kłopoty w żarty zamienia - miejsce zabaw i ćwiczenia

Laureat
3. edycja

Suwałki, woj. podlaskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Wnioskowana kwota: 10000 zł

Kto za tym stoi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, który jest placówką realizującą działania z zakresu wspierania osób potrzebujących pomocy. W strukturze ośrodka jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Dział Pomocy Kryzysowej z miejscami noclegowymi dla osób i rodzin w dramatycznych sytuacjach życiowych. Na terenie MOPS znajduje się również Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
  • Leszek Lewoc – jest dyrektorem placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, który zaangażował się w realizację pomysłu. Oprócz pracy zawodowej od wielu lat bierze udział w różnych społecznych przedsięwzięciach i inicjatywach.
  • Alicja Romanowska - jest kierownikiem Działu Pomocy Kryzysowej. Pomogła w realizacji działań.
  • Wiesław Murawko - zajął się sprawami technicznymi podczas realizacji inicjatywy.

Skąd pomysł:

Do placówki codziennie przychodzi wiele osób wymagających wsparcia. Towarzyszą im często dzieci, które w czasie, gdy rodzice lub opiekunowie załatwiają sprawy urzędowe, nudzą się, ponieważ nie mają gdzie spędzić czasu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej chcieli zapewnić im chwilę odpoczynku i zabawy. W ten sposób zrodziła się idea urządzenia placu zabaw i zewnętrznej siłowni na terenie MOPS.

A tak jest teraz:

Dzięki nagrodzie Fundacji Aviva udało się zrealizować pomysł. Powstało przyjazne miejsce, z którego mogą korzystać i dzieci i dorośli, a często nawet całe rodziny. Po załatwieniu spraw urzędowych w MOPS miło spędzają czas na placu. Zewnętrzna siłownia jest również miejscem realizacji zajęć dla osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy lub dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. „Na razie mamy na placu 3 urządzenia. Będziemy się starali to miejsce rozbudować, zagospodarować duży plac znajdujący się na terenie MOPS, który obecnie jest porośnięty trawą i wykorzystywany jako boisko do gry w piłkę, miejsce zajęć ruchowych dla osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Nie posiada ogrodzenia, ani kawałka bieżni… Dużo pracy jeszcze przed nami. Mówi się jednak, że początki są najtrudniejsze – te udało się poczynić dzięki Fundacji Aviva, więc wierzymy, że dalej może będzie łatwiej… Nie tracimy wiary i zapału. TO DLA NAS BARDZO WAŻNE!”

Poprzednia