Ogród Uśmiechniętych Dzieci

Laureat
4. edycja

Aleksandria Druga, woj. śląskie

Fundacja Dzieci Wuja Toma

Wnioskowana kwota: 20000 zł

Uzasadnienie Jury:

Specjalistyczne urządzenia dla Fundacji Dzieci Wuja Toma umożliwią korzystania z ogrodu tym podopiecznym, którym niepełnosprawność uniemożliwia zabawę na standardowych placach. Cenny jest każdy sposób rehabilitacji dzieci, który przy okazji przynosi radość i relaks, a rodzicom daje wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Pełny opis wniosku:

CEL: Rehabilitacja, terapia i poznanie świata przez zabawę - zakup huśtawki dla dzieci na wózkach i hamaka terapeutycznego do Ogrodu Sensorycznego dla dzieci z niepełnosprawnością w ośrodku Fundacji Dzieci Wuja Toma w Aleksandrii Drugiej (w. śląskie).

CHARAKTERYSTYKA: Ideą projektu jest stworzenie specjalnej, przyjaznej i przeznaczonej do zajęć relaksacyjno – terapeutycznych przestrzeni dla wszystkich – Ogrodu Sensorycznego na terenie ośrodka Fundacji Dzieci Wuja Toma (teren Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą). Ogród Sensoryczny jest innowacyjnym rozwinięciem koncepcji ogrodu i edukacyjnego placu zabaw. Kompozycja ogrodu jest tak zaprojektowana aby bodźce pozawzrokowe były użyte celowo i większym natężeniu niż zwykle. Przestrzeń ogrodu i wszystkie urządzenia znajdujące się w nim są tak zaprojektowane i wykonane by pełniły funkcję nie tylko relaksacyjną, zabawową ale przede wszystkim niosły za sobą także konkretną wartość dydaktyczną i terapeutyczną. Ogród ma charakter poznawczy – pozwala odkrywać struktury, faktury, dźwięki, zapachy, kształty, ruch. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, zwłaszcza niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną, dzieci niedowidzących i niewidomych. W krajach zachodnich jest to bardzo popularna, gdyż bardzo skuteczna i przynosząca znakomite rezultaty terapeutyczne koncepcja, w Polsce również powstało kilka takich założeń i sprawdzają się one znakomicie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.

Projekt skierowany będzie do dzieci w wieku od 0 – 13 lat oraz ich rodziców, zwłaszcza do dzieci z niepełnosprawnością.

Czas realizacji projektu – utworzenia Ogrodu Sensorycznego – lipiec – sierpień 2016.

Dotacja w całości będzie przeznaczona na zakup huśtawki dla dzieci na wózku i hamaka rehabilitacyjnego - (koszt huśtawki min. 20 000zł, hamak - ok 4 000 zł ).

Opis ogrodu:

Dostępne, szerokie alejki, oznakowanie dla dzieci niewidomych i niedowidzących, kącik zapachowy, ścieżki sensoryczne, ogród barw, huśtawka dla dzieci na wózkach, hamak terapeutyczny, huśtawki bezpieczne, kąciki muzyczne, dźwiękowe.Ogród pełen zieleni i zróżnicowanej roślinności, sam w sobie niosący bogate walory poznawcze.

Wszystkie prace przygotowawcze, terenowe i związane z przygotowaniem do montażu oraz montażem urządzeń wykonane zostaną przez członków Fundacji i wolontariuszy. Zapewniony będzie konieczny nadzór inżynierski by zapewnić bezpieczeństwo wykonanych prac i bezpieczne korzystanie z Ogrodu przez ich użytkowników. Ogród będzie zaprojektowany w formule otwartej – rozwojowej, tak by w przyszłości mógł on być rozbudowywany i wzbogacany o kolejne atrakcje i przyrządy służące do bezpiecznej zabawy, edukacji i terapii.

Utworzenie Ogrodu sensorycznego w tej lokalizacji jest szczególnie ważne ponieważ w tym regionie oferta bezpiecznych placów zabaw dla dzieci jest uboga, brakuje miejsc wspólnej zabawy dla rodziców i dzieci dla dzieci z niepełnosprawnością nie ma takich miejsc wcale.

Działanie huśtawki dla dzieci na wózkach i hamaka i radość, jaką dają one dzieciom można zobaczyć na załączonym filmie z ogrodu sensorycznego w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjnym we Wrocławiu.

Poprzednia Następna