"Czas z rodzicem jest od tego, aby ćwiczyć na całego"

Laureat
4. edycja

Bronina, woj. świętokrzyskie

Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję.

Wnioskowana kwota: 15000 zł

Uzasadnienie Jury:

Mamy nadzieję, że dzięki grantowi Fundacji Bronina zyska miejsce przygotowane do wspólnej rekreacji, co wzbogaci więzy rodzinne i sąsiedzkie. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rozszerzy swoją ofertę edukacyjną, ułatwiając rodzicom wychowywanie i wspieranie dzieci.

Pełny opis wniosku:

Celem Stowarzyszenia Daj Dziecku Nadzieję jest wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, sportowych, a także tworzenia optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz spełniania oczekiwań ich rodziców. Wychodząc na przeciw stawianym nam wymaganiom i oczekiwaniom chcemy, aby przy SOSW w Broninie powstała strefa wypoczynkowo-rekreacyjna wyposażona w zestaw sprawnościowy. Dzięki różnorodności przyrządów do ćwiczeń będą z niej korzystać dzieci wspólnie z rodzicami. Taka forma spędzania wolnego czasu wpływa pozytywnie na wzmacnianie więzi rodzinnych oraz jest doskonałą formą oddziaływań wychowawczych.

Urządzenia tworzące strefę wypoczynkowo-rekreacyjną przyczynią się do stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, usprawniania ich koordynacji wzrokowo-ruchowej, kondycji fizycznej i ogólnego zdrowia.

Strefa powstanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie. Chcemy, aby prace ruszyły na początku nowego roku szkolnego.

Dzięki otrzymanym funduszom zakupimy potrzebne urządzenia. Korzystanie ze strefy będzie bezpłatne i dostępne przez cały tydzień.

Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej inicjatywy.

Zarząd Stowarzyszenia Daj Dziecku Nadzieję.

Poprzednia Następna