Nic Nie Muszę, Wszystko Mogę!

Laureat
4. edycja

Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością Radosny Zakątek

Wnioskowana kwota: 23000 zł

Uzasadnienie Jury:

Przekonanie o sile terapii sensorycznej towarzyszy nam od bardzo dawna. W poprzednich edycjach dofinansowaliśmy już 4 takie sale i każda z nich spełnia swoją rolę. Przynosi dzieciakom ukojenie dla zmysłów po wyczerpującym dniu. Równie efektywnie stymuluje wzrok, słuch i motorykę małą u dzieci, które z kolei wymagają zwiększonej i kontrolowanej stymulacji. W województwie kujawsko-pomorskim to już drugie – obok Kąkowej Woli – nasze wspólne przedsięwzięcie tego rodzaju.

Pełny opis wniosku:

NIC NIE MUSZĘ, WSZYSTKO MOGĘ!

Projekt „Nic nie muszę, wszystko mogę!” to inicjatywa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością Radosny Zakątek z Aleksandrowa Kujawskiego mająca na celu stworzenie i doposażenie Sali Doświadczania Świata – specjalistycznej pracowni terapeutycznej do prowadzenia zajęć z terapii polisensorycznej dla dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego i okolicznych miejscowości.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością Radosny Zakątek to nowopowstała organizacja społeczna zrzeszająca osoby, którym bliskie są problemy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Nasi członkowie z wielką pasją i oddaniem w swoim życiu zawodowym lub działalności społecznej od lat pomagają niepełnosprawnym dzieciom. Obecnie w ramach Stowarzyszenia wspieramy je prowadząc działalność leczniczo-rehabilitacyjną, terapeutyczną oraz edukacyjną.

W długofalowych planach Stowarzyszenia jest utworzenie ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnością, którego tak bardzo brakuje w naszym mieście. Swoją działalnością chcemy wypełnić lukę na mapie naszego miasta, gdyż w Aleksandrowi Kujawskim funkcjonują tylko Szkoła Specjalna i Przedszkole Integracyjne. Brakuje natomiast ośrodka terapeutycznego czy rehabilitacyjnego niosącego kompleksową pomoc dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Najbliższe takie placówki są w oddalonych od Aleksandrowa Kuj. o 30 km Toruniu czy o ponad 40 km Włocławku.

Od samego początku odważnie stawiamy sobie cele i konsekwentnie dążymy do ich realizacji.

Mamy doskonale przygotowaną kadrę terapeutyczną (oligofrenopedagogów, specjalistów od terapii pedagogicznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej i kynoterapii) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Mamy głowy pełne pomysłów na realizację efektywnych zajęć dla naszych podopiecznych oraz wewnętrzną motywację do poszukiwania nowych metod działania. A w sercach mamy mnóstwo radości i wiary w to, że wspólnymi siłami możemy uczynić lepszym świat tych dzieci i ich rodzin.

Mamy też własny kąt, w którym możemy prowadzić zajęcia terapeutyczne. Dzięki wsparciu lokalnych władz samorządowych na potrzeby prowadzenia pracowni otrzymaliśmy pomieszczenia w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.

Brakuje nam tylko specjalistycznego zaplecza technicznego. Zakup wyposażenia do Sali Doświadczania Świata przekracza dalece możliwości finansowe Stowarzyszenia i w grancie z fundacji Aviva upatrujemy swojej szansy na jego zakup.

Działalność terapeutyczną chcemy rozpocząć od prowadzenia zajęć metodą Snoezelen z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata, by w przyszłości rozszerzyć ofertę terapeutyczną o inne terapie - np. integrację sensoryczną, terapię metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapię behawioralną dla z osób z autyzmem, fizjoterapię czy zajęcia z zakresu rewalidacji na bazie metody M. & Ch. Knillów.

W naszej codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi kierujemy się gotowością do wspierania ich w rozwoju, bezwarunkową akceptacją oraz dążeniem do pełnego ich zrozumienia, a świadomość, którą posiadamy wobec ich ograniczeń pozwala nam na zapewnienie im takiego środowiska i klimatu, który sprawia, że czują się bezpieczne.

Sala Doświadczania Świata to specjalnie przygotowane pomieszczenie – zaciemnione i przytulne, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów - słuchu, wzroku, dotyku, równowagi, węchu i smaku. Wyposażenie pracowni dostarcza korzystającym z niej różnego rodzaju bodźców, których są oni pozbawieni w życiu codziennym lub mają problemy z ich odpowiednim odbiorem i interpretacją. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata nie tylko stymulują zmysły i wspomagają proces poznawczy czy mają pozytywny wpływ skuteczność rehabilitacji ruchowej, ale dają także możliwość odprężenia i wyciszenia, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędne dla efektywnej terapii i edukacji tych dzieci. Terapia w sali, poprzez indywidualnie dostosowaną stymulację i aktywizację wybranego zmysłu, umożliwia znalezienie nowej drogi dotarcia do dziecka, którego zaburzenia utrudniają prawidłową komunikację i podjęcie aktywności. Dzięki tej terapii dzieci na nowo postrzegają świat, bardziej aktywnie i spontanicznie.

W Sali Doświadczania Świata - w przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego- to otoczenie dopasowuje się do dziecka, a nie dziecko do otoczenia.

Z Sali Doświadczania Świata korzystać będą dzieci w wieku 0 -13 lat, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe wymagają specjalistycznego wsparcia. Terapia metodą Snoezelen kierowana będzie w szczególności do dzieci:

- niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo ( z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, z zespołem Downa, zespołem Aspergera, z uszkodzeniami narządów słuchu, wzroku);

- z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami wychowawczymi;

- innymi niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami wymagającymi wsparcia.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata prowadzone będą przez terapeutów współpracujących ze Stowarzyszeniem przez cały rok wg indywidualnych potrzeb dzieci, które zgłoszą się do nas indywidualnie z rodzicami lub trafią poprzez placówkę edukacyjną czy rehabilitacyjną, do której uczęszczają.

Jeśli uda się nam wygrać w konkursie to za środki z dotacji zakupimy niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne (koszt ok. 30 000 zł ), a korzystając z pomocnych rąk członków i przyjaciół Stowarzyszenia wykonamy prace adaptacyjne w pomieszczeniu przeznaczonym na Salę Doświadczania Świata. W ten sposób za kilka miesięcy może powstać pierwsza w Aleksandrowie Kujawskim, a w regionie jedyna specjalistyczna pracownia terapeutyczna do prowadzenia zajęć z terapii polisensorycznej - Snoezelen.

Wierzymy, że dzięki Państwa głosom uda się nam spełnić to marzenie i uczynić lepszym i ciekawszym świat dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Zachęcamy do głosowania na nasz projekt, bo wspólnie możemy wszystko!

Następna