Mali Artyści Na Scenę!

Laureat
2. edycja

Mosina, woj. wielkopolskie

Zespół Szkół w Mosinie

Wnioskowana kwota: 27500 zł

Kto za tym stoi:

Zespół Szkół w Mosinie wyróżnia się wieloma działaniami, m.in. wprowadzaniem innowacji i dobrych praktyk pedagogicznych, prowadzeniem różnorodnych kół zainteresowań, np. koło teatralne i muzyczne). Posiada bardzo dobrą kadrę nauczycielską, która ma indywidualne podejście do każdego ucznia.
  • Alicja Trybus - jest dyrektorką Zespołu Szkół w Mosinie. Cechuje ją siła wyobraźni, chęć podejmowania wyzwań, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska. Inspiruje nauczycieli do opracowywania innowacji pedagogicznych, nawiązuje kontakty z instytucjami proponującymi ciekawe zajęcia i bierze udział w różnych projektach.
  • Joanna Buchwald jest autorką projektu amfiteatru i studentką dwóch kierunków Politechniki Poznańskiej: Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa.

Skąd pomysł:

W Mosinie brakowało przyjaznego i bezpiecznego miejsca, w którym mogłyby odbywać się wydarzenia artystyczne. „Kulturalną pustynię” wypełnią młodzi artyści - uczniowie Zespołu Szkół w Mosinie prezentując swoje zdolności w liczącym 180 miejsc siedzących amfiteatrze.

„Przebudujemy boisko szkolne, wymieniając stary asfalt i budując amfiteatr. Wykorzystamy potencjał placu, który dzięki otoczeniu drzew stanie się przyjaznym miejscem do regeneracji sił, występów czy zajęć plenerowych. Rodziny i znajomi naszych uczniów będą tu mogli spędzać czas na koncertach, imprezach i innych wydarzeniach kulturalnych.”

Tak postępowały prace:

Za zdobyte pieniądze zakupiono kostkę brukową. Po odbytej w roku szkolnym 2014/2015 termomodernizacji budynku szkoły, władze Gminy Mosina zapewniły o możliwości podjęcia w 2016 roku remontu boiska szkolnego. Dzięki temu będzie można realizować dalsze zadania projektu.

Tak to będzie wyglądało:

  • 180 miejsc siedzących
  • pas o szerokości 4,5 metra z wydzielonymi strefami dla poszczególnych klas
  • scenę o średnicy 4,5 metra
Poprzednia Następna