Zmysłowy Świat Dziecka

Laureat
2. edycja

Kąkowa Wola, woj. kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Równe Szanse"

Wnioskowana kwota: 30000 zł

Kto za tym stoi:

Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse” działa od roku 2008 prowadząc Punkt Przedszkolny „Promyczek” i Niepubliczną Szkołę Podstawową w Kąkowej Woli. Placówki są całkowicie bezpłatne i ogólnie dostępne dla wszystkich dzieci z okolicznych wsi. Organizowane są w nich bezpłatne zajęcia terapeutyczne, m.in. rewalidacyjne i logopedyczne, terapię integracji sensorycznej oraz hipoterapię i dogoterapię.
  • Sławomira Dybowska - jest dyrektorką Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli. Angażuje się w działalność społeczną jako Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse”. Prywatnie jest miłośniczką i wykonawczynią rękodzieła artystycznego.
  • Joanna Kotowska - jest pasjonatką swojego zawodu z 30 – letnim stażem. Od początku związana z jedną szkołą - w Kąkowej Woli. Koordynuje wiele projektów edukacyjnych.

Skąd pomysł:

Sala Doświadczania Świata to magiczne miejsce dla wszystkich dzieci, w którym prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych, zmieniających się bodźców (światła, dźwięku i elementów dźwiękowych, zapachów, kolorów, kształtów i tekstur) pobudzających ciekawość, rozwijających integrację sensoryczną oraz proces poznawczy. SDŚ to azyl, miejsce zapewniające poczucie bezpieczeństwa, zmniejszające poziom lęku oraz chęć do nawiązywania kontaktów z otoczeniem.

„Dzięki Sali Doświadczania Świata można pokazać jak doświadczać ten świat tym dzieciom, którym jego właściwe postrzeganie nastręcza trudności. Pomys ł narodzi l się już dawno, ale brakowało funduszy.”

Tak postępowały prace:

Przed własciwym utworzeniem Sali Doswiadczania Świata trzeba było przygotować odpowiednie pomieszczenie: pomalować ściany, wymienić wykładzinę, zmodernizować. Pomogły w tym lokalne instytucje i osoby prywatne. Dzięki grantowi Fundacji Aviva zamontowano specjalistyczne urządzenia, min. wyspę światłowodową, materac masujący, aparat do aromaterapii, lampy woskowe, suchy basen z kulkami, kolumny wodne, zestaw świetlno – dzwiękowy, tapeta i lampy UV, projektor, urządzenie do baniek mydlanych. Udało  się stworzyć magiczne miejsce, które otworzyło przed dziećmi – zwłaszcza tymi niepełnosprawnymi – i ich rodzicami, drzwi do nowego lepszego świata.

Następna