Sala Do Terapii Widzenia

Laureat
2. edycja

Rzeszów, woj. podkarpackie

Stowarzyszenie na Rzecz dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi "BRUNO"

Wnioskowana kwota: 20000 zł

Kto za tym stoi:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” powstało w kwietniu 2011roku z inicjatywy trzech wspaniałych kobiet będących matkami niepełnosprawnych dzieci. Mając za sobą bagaż doświadczeń, postanowiły pomagać innym mamom i rodzinom dotkniętym dramatem niepełnosprawności ich dzieci. Działania Stowarzyszenia skupiają się na świadczeniu doraźnej pomocy w postaci specjalistycznych terapii.
  • dr Joanna Marnik - jest prezesem i założycielką Stowarzyszenia „BRUNO” oraz pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej na wydziale elektrotechniki i informatyki. Jej zainteresowania to poszukiwania i opracowywanie programów z zakresu alternatywnych metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Mama Bruna - chłopca z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Wspiera rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci.
  • Magdalena Zbrocka - jest wiceprezesem Stowarzyszenia „BRUNO” i mamą 7 dzieci, w tym niepełnosprawnego intelektualnie Mikołaja. Jest nauczycielką muzyki, muzykoterapeutką i współprowadzi grupę taneczno-teatralną „Teatrino – Latający Dywan”, która działa przy Stowarzyszeniu „BRUNO”.
  • mgr Iwona Szczęch - jest nauczycielką, a od 2013 roku dyrektorką Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „INA”, działającego pod Stowarzyszeniem „BRUNO”. Jest inicjatorką otwarcia sali do terapii widzenia.

Skąd pomysł:

Ideą działania Stowarzyszenia "BRUNO" jest stworzenie optymalnego środowiska do rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Środki, które pozyskują pozwalają na opłacenie specjalistycznych terapii. Od stycznia 2013 do kwietnia 2015 roku sala do terapii widzenia była prawie pusta. Znajdowały się tam jedynie pomoce wykonane własnoręcznie przez terapeutki, brakowało natomiast specjalistycznego sprzętu.

„Dzięki naszym Partnerom udało się nam wyremontować i przystosować lokal, w którym aktualnie znajduje się siedziba Stowarzyszenia BRUNO i I-szy oddział Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA.”

Tak postępowały prace:

Najpierw odbył się remont lokalu, który potem przystosowano do urządzenia sali do terapii widzenia. Dzięki grantowi Fundacji Aviva udało się wyposażyć to miejsce w specjalistyczny sprzęt.

Poprzednia Następna