Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym należącym do Fundacji Aviva.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach strony internetowej jest: Fundacja Aviva.

Fundacja Aviva zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika i zastosowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych.

Fundacja Aviva będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu wyłonienia osoby lub osób i kontakt z osobą lub osobami, którym został przyznany grant Fundacji Aviva. Dane będą niezbędne, aby sfinalizować proces przyznania grantu.

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.  

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej fundacja@aviva.pl.